Ceník

S L U Ž B Y

  -  uvedené ceny jsou pouze informativní. Rozlišují se podle druhy, typu, stáří a prostředí, ve kterém konkrétní zdvihací zařízení pracuje

Autojeřáb

podle druhu

3000  -  6000,- Kč

Mostový a portálový jeřáb

podle druhu

1000 -  7 000.- Kč

Hydraulická ruka, pracovní plošina

1500  - 2500,- Kč

Zdvihadlo

800  -  1500,- Kč

Důkladná kontrola vázacích prostředků

30  -  80,- Kč/kus

Základní školení

Jeřábník 

základní školení

1300  -   4000,- Kč

Vazač, obsluha pracovních plošin

základní školení

500  -  1300,- Kč

Pověřená osoba

základní školení

1500 - 3000,- Kč

Opakované školení

Jeřábník 

opakované školení

250,- až 600,- Kč

Vazač, obsluha pracovních plošin

opakované školení

250,- až 450,- Kč

Pověřená osoba

opakované školení

500,- Kč

Revize, revizní zkoušky a inspekce  jsou účtovány v závislosti na  druhu zdvihacího zařízení, způsobu pohonu, maximální nosnosti a složitosti obsluhy zařízení.

Dále cena závisí na použitých doplňcích jako např. prostředky pro vázání a zavěšování břemen (drapák, magnet), délky jeřábové dráhy, stáří ZZ apod.

Ceny dalších služeb (poradenství, vypracování směrnic aj.) jsou kalkulovány obdobně, tj. dle složitosti a časové náročnosti řešeného problému.