O nás

Vážení zákazníci,

dovolte mi seznámit vás s mojí činností – Luboš Kouřil – zkoušky, servis a školení obsluh zdvihacích zařízení. V tomto oboru pracuji od roku 1983. V současné době se mnou trvale spolupracuje také můj syn Richard.


NABÍZÍME PROVÁDĚNÍ:

- komplexních odborných činností v oboru zdvihacích zařízení. Především:

  • prohlídky, revize, revizní zkoušky zdvihacích zařízení (ČSN 27 0142)
  • inspekce (ČSN ISO 9927-1,3)
  • zvláštní posouzení (ČSN ISO 12482-1),
  • základní i opakované školení obsluh zdvihacích zařízení včetně vystavení osvědčení - průkazů (ČSN ISO 12480-1),
  • zpracování Systému bezpečné práce (ČSN ISO 12480-1)
  • prohlídky ocelových konstrukcí jeřábů a jeřábových drah
  • zkoušky pohyblivých pracovních plošin a školení jejich obsluh
  • technická pomoc v oblasti zdvihacích zařízení
  • kontroly vázacích a závěsných prostředků

- také poskytuji informace při řešení technických nebo provozních problémů a pomoc při dodržování podmínek technické bezpečnosti daných v ČSN ISO 12480-1

Kontrolní metodika je ovlivněná aktuálními harmonizovanými evropskými normami a dalšími ve shodě se zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 378/2001 Sb., nařízením vlády č. 176/2008 Sb.  vyhláškou č. 19/1979 Sb.

Pracovní postupy jsou přizpůsobeny bezpečnosti a zdraví kterékoliv zúčastněné osoby.

Děkuji Vám za projevený zájem o spolupráci.

Jsem registrovaným členem:

- Asociace odborných pracovníků pro ZZ - ČR
- České společnosti pro manipulaci s materiálem - logistiku